Какво е фактура за плащане?
Начало  |  FAQ  |  Какво е фактура за плащане?

Терминът "фактура" идва от английското "invoice", което означава фактура за плащане или фактура, тоест документ, който купувачът получава от продавача, за да заплати определени стоки или услуги.

Ако срещнете този термин на нашия уебсайт, това означава, че ви се предлага да извършите плащане, като използвате генерирания линк за плащане на фиксирана сума и сметката за получаване, която е присвоена на конкретно приложение. (фактура)


Какво трябва да направя, ако плащането е преминало с грешка или времето за плащане е изтекло и средствата са били дебитирани в акаунта на услугата? Трябва да се свържете с нашата техническа поддръжка, да посочите номера на приложението и да обясните същността на заявката. Нашите специалисти своевременно ще проверят превода и ще възстановят приложението при факта на прехвърлянето на средства.