Правила За Действие:


Ние предоставяме множество елементи за търсене на потребители с парични награди за всяка задача.
За да започнете да изпълнявате задачи, трябва да активирате търсенето, като кликнете върху бутона "Активиране" и можете да продължите.

Искаме да обърнем внимание на куестовете "жител на услугата" и "основен играч". Тези елементи не могат да бъдат активирани едновременно.
Когато единият от тях е активиран, другият прави пауза, като същевременно запазва постижението.

Можете да превключите последователността на търсенето, като кликнете върху бутона "Активиране".
Можете да започнете да изпълнявате!Игра за повишаване

Важно! Засчитывается только привлечённый пользователь, который совершил хотя бы один обмен на любую сумму с момента запуска акции.
Задача
Награда
Изпълнява
Регистрация на сайта
5 Бонуси
Изпълнява
Привлеки первого пользователя
5 Бонуси
Привлеки 3 пользователя
15 Бонуси
Привлеки 10 пользователей
50 Бонуси
Привлеки 50 пользователей
500 Бонуси
Привлеки 100 пользователей
1000 Бонуси
Привлеки 300 пользователей
2000 Бонуси
Привлеки 500 пользователей
3000 Бонуси
Привлеки 1000 пользователей
5000 Бонуси
Привлеки 5000 пользователей
10000 Бонуси
Привлеки 10000 пользователей
20000 Бонуси
Привлеки 50000 пользователей
30000 Бонуси
Привлеки 100000 пользователей
40000 Бонуси


Обитател на услугата

Начисления по обороту производятся в порядке очерёдности пунктов независимо от перевыполнения плана.
Задача
Награда
Проверете самоличността
50 Бонуси
Первый успешный обмен
50 Бонуси
Первый отзыв на bestchange
50 Бонуси
Посетить страницу резервы
5 Бонуси
Посетить страницу Партнеры
5 Бонуси
совершить Deposit
50 Бонуси
совершить Withdraw
50 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 100$
30 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 500$
100 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 1000$
500 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 3000$
1500 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 5000$
3000 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 10000$
5000 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 30000$
10000 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 50000$
30000 Бонуси
Суммарный оборот обменных операций 100000$
50000 Бонуси


Основен играч

Важно. Засчитывается разовая сумма обмена на одну заявку. Начисления производятся в порядке очерёдности пунктов не зависимо от перевыполнения плана.
Задача
Награда
Обменять более 100$ на заявку
30 Бонуси
Обменять более 500$ на заявку
100 Бонуси
Обменять более 1000$ на заявку
500 Бонуси
Обменять более 3000$ на заявку
1500 Бонуси
Обменять более 5000$ на заявку
3000 Бонуси
Обменять более 10000$ на заявку
5000 Бонуси
Обменять более 30000$ на заявку
10000 Бонуси
Обменять более 50000$ на заявку
30000 Бонуси
Обменять более 100000$ на заявку
50000 Бонуси